1. Domenin adını daxil edin (Məsələn whois.az);
  2. Arzu olunan *.ext genişlənməsini seçin;
  3. Captcha-nı daxil edin;